Preloader image SOCIALSTART

Ziekenhuizen en rivaliteit

door SocialStarter Anne

 

Een nieuwe relatie starten is altijd spannend… In het begin is het nog een beetje aftasten, aanvoelen en aanpassen. Ik ben bij Dokters van de Wereld gestart om in kaart te brengen wanneer en hoe het hand
ig zou zijn om zo’n nieuwe relatie te starten… Met een ziekenhuis.

Dokters van de Wereld zet zich in om iedereen op de wereld toegang te geven tot gezondheidszorg. Er worden bijvoorbeeld per jaar een aantal missies georganiseerd om kinderen in ontwikkelingslanden te opereren aan hun hazenlip. Om dit effectief te kunnen doen zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden nodig om financieel de missies te kunnen dragen; het liefst samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen.

Mijn taak is om in beeld te brengen wat wij, als Dokters van de Wereld, ziekenhuizen kunnen aanbieden qua samenwerkingsmogelijkheden. In een tijd als deze, waarin er binnen de zorg veel veranderingen optreden, is het voor ziekenhuizen belangrijk om zich te gaan onderscheiden; zowel voor patiënten als voor eigen werknemers. Ziekenhuizen moeten dan ook meegaan met de opkomst van The Corporate Responsibility in de gezondheidszorg. Jarenlang hebben ziekenhuizen geopereerd in een stabiele omgeving, maar nu worden ze geconfronteerd met een dynamisch speelveld. Ze moeten zich in dat nieuwe speelveld opnieuw positioneren. Dit vraagt dat ziekenhuizen kritisch naar hun eigen functioneren en portfolio kijken. De centrale vraag is hoe zij zich kunnen blijven onderscheiden in een steeds woeligere markt.

In mijn ogen kan een ziekenhuis zich op een effectieve manier profileren door een samenwerkingsverband aan te gaan met Dokters van de Wereld. Door een samenwerking aan te gaan met Dokters van de Wereld kunnen ziekenhuizen onder andere werknemers aanbieden om mee te gaan op missies; een ontzettend leerzame ervaring voor een arts. Ook kunnen werknemers van een ziekenhuis deelnemen aan evenementen, als lezingen, die Dokters van de Wereld organiseren of meedoen aan een sportevenement als de Dam te Dam loop. Daarnaast kan er in het ziekenhuis een foto expositie komen te hangen van een missie of wordt hun bijdrage aan een missie door Dokters van de Wereld in de media vermeld.

Naamloos

De komende weken ga ik proberen al deze voordelen op een rijtje te zetten en daarnaast met ziekenhuizen in gesprek te gaan om in kaart te brengen wat volgens hun goede redenen zijn om een relatie te starten..