Preloader image SOCIALSTART

Stichting SocialStart

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Contact: 06 44 64 83 29 | info@socialstart.org
RSIN-nummer: 856626867

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van welzijn, duurzaamheid en het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt; het ondersteunen van innovatie bij maatschappelijke organisaties.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting ondersteunt sociaal ondernemers en organisaties bij het ontwikkelen van gezonde sociale ondernemingen. Dit doet zij door:

  • twee keer per jaar een traineeship te organiseren met tenminste plek voor 10 trainees, bij verschillende maatschappelijke organisaties in Nederland.
  • de trainees te ondersteunen om bij de organisatie een onderneming of verdienmodel te ontwikkelen waarbij sociale impact voorop staat.
  • buiten het traineeship sociaal ondernemers te steunen met inhoudelijke programma’s, individuele coaching, en een werkplek.

Activiteitenlijst

  • oktober 2016 t/m maart 2017: uitvoeren traineeship ronde III en voorbereiden ronde IV
  • 24 maart 2017: eindfestival traineeship ronde III
  • februari/maart 2017: werving en selectie ronde IV
  • april 2017 t/m september 2017: uitvoeren traineeship ronde IV en voorbereiden ronde V
  • Doorlopend: FollowUp programma, met masterclasses en individuele sessies voor sociaal ondernemers

Bestuur

Het bestuur van Stichting SocialStart is onbezoldigd en bestaat uit dhr. Erik Boer (voorzitter), mw. Izabel Kapteijn (secretaris) en dhr. Paul van Oosten (penningmeester).