Preloader image SOCIALSTART

Maatschappelijk makelaar

Nederland is een veelkleurig land. Mensen met verschillende capaciteiten, verschillende nationaliteiten, jong en oud, in één samenleving. Ik wil tieners een kijkje geven in de diversiteit die de Nederlandse samenleving rijk is. Contact, ervaren en doen zijn hierbij essentiële onderdelen.

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft al jaren het project ‘Maatschappelijke stage op middelbare scholen’ lopen. Dit werd gefinancierd uit fondsen. Deze fondsen houden echter op en aan mij de taak om een passend en rendabel aanbod te vinden omtrent burgerschapsvorming op middelbare scholen in Amsterdam.

Ik vind het interessant om deze opdracht te vertalen naar een verdienmodel. Zeker als de Protestantse Kerk Amsterdam, met haar rijke netwerk van maatschappelijke organisaties, een verbindende schakel kan blijven tussen middelbare scholen en deze organisaties.

Hier vind je de oorspronkelijke opdracht.

Anette van Leeuwen | Mail of bel: 06-11818478