Preloader image SOCIALSTART

Tuinieren doe je natuurlijk samen in de Stadstuin!

Maak van Stadstuin Kanaalweg een tuin van en voor de buurt, met een zelfvoorzienend verdienmodel.

Stichting Utrecht Natuurlijk maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer voor alle Utrechters. Utrecht Natuurlijk verrijkt je wereld, en dit doen wij in opdracht van de gemeente Utrecht vanuit onze 9 locaties. Dit zijn stadsboerderijen en stadstuinen. Stadstuinen zijn belangrijk vanwege de mogelijkheid tot (moes)tuinieren, tot recreatie, tot ontmoeting en natuurlijk vanwege de ecologische functie van een tuin in de stad. Op Stadstuin Kanaalweg tuinieren basisschoolleerlingen en buurtbewoners uit Utrecht West. Een imker zorgt voor de bijen in de bijenstal. Als het hek open staat kun je deze tuin bezoeken, rondwandelen en genieten op een bankje in jouw ‘tuin om de hoek’.

Wat is er aan de hand?
Doordat het beheer van Stadstuin Kanaalweg wordt gedaan vanuit de verderop gelegen stadsboerderij Eilandsteede wordt de capaciteit van de stadstuin niet volledig benut. En dat is zonde! Stadstuin Kanaalweg heeft namelijk veel potentie: een gunstige ligging, een enthousiaste groep tuingebruikers én ruimte voor nieuwe initiatieven.
De ambitie is dan ook om meer mensen te betrekken bij de tuin: buurtbewoners, omwonenden, scholen en andere initiatiefnemers. Zo wordt de tuin volop benut, krijgt hij extra waarde voor de omgeving en kan de tuin vaker open voor bezoekers. Om dit te realiseren en toekomstbestendig te maken is goede afstemming nodig tussen alle gebruikers en moet de samenwerking in goede banen geleid worden. Het goed coördineren en beheren van een tuin brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. Utrecht natuurlijk is op zoek naar een vorm om dit succesvol te organiseren op een duurzame en zelfvoorzienende wijze.

 

Aan jou de opdracht

Vind een vorm waarin de tuin een echte bijdrage aan de buurt levert en ook door de buurt, in samenwerking met een coördinator, gerund wordt. Zorg ervoor dat de tuin genoeg opbrengsten genereert om de kosten te dekken en een coördinator te betalen.
Belangrijk:
• alle gebruikers komen tot hun recht en kunnen elkaar versterken
• de tuin is op vaste tijdstippen open en bemenst
• er zijn een aantal regels, gezamenlijk opgesteld en nageleefd
• het hoofddoel van de tuin blijft (moes)tuinieren, recreatie en ontmoeting en ecologie
• de tuin levert een maatschappelijk bijdrage aan de omliggende wijken
• houd rekening met de buren van de tuin
• betrek de omgeving, omliggende organisaties en initiatieven bij je verkenning.

Nu is het aan jou. Ga op verkenning, spreek huidige en potentiële gebruikers, maak een plan, scout kansen en vertaal het naar een passend verdienmodel. Als organisatie denkt Utrecht Natuurlijk graag met je mee.

Jij…

Bent een netwerker, sociaal en communicatief zeer vaardig, ondernemend type, een aanjager, creatief, zelfstandig en verbindend.
De ideale kandidaat heeft affiniteit met natuur en milieu en tuinieren. Bij voorkeur iemand uit Utrecht.