Preloader image SOCIALSTART

Culinaire Wereldtour

SocialStarter: Wies Bakker

Taal doet meer zorgt er met ruim 900 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de rode draad. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Met een groots event in Utrecht in het voorjaar van 2018 zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Utrechters zich kunnen verbinden aan de ambitie van Taal doet meer: Utrechters verstaan elkaar. Aan de SocialStarter de opdracht om dit event te ontwikkelen. Door hier online communicatie aan te koppelen, kan iedereen meedoen en brengen we een beweging op gang.

www.taaldoetmeer.nl

Hi, mijn naam is Wies. Als sociaal ondernemer draag ik bij aan de organisatie van een evenement en campagne voor Taal Doet Meer in Utrecht.

Eén op de negen Utrechters heeft een taalachterstand, waaronder veel anderstaligen. Om dit aan te pakken, zou het mooi zijn als Nederlandstalige en anderstalige Utrechters elkaar vaker ontmoeten. Bij deze missie willen we bedrijven betrekken en hen uitdagen zelf ook ontmoetingen te organiseren.

Ik organiseer het eerste evenement: een Culinaire Wereldtour in Utrecht. Met deze actie wil ik tien Utrechtse bedrijven bereiken, die zich op hun eigen manier willen inzetten voor ontmoeting tussen Nederlandstaligen en anderstaligen.

Ken of ben jij zo’n Utrechts bedrijf? Is ontmoeting met anderstalige Utrechters voor jou belangrijk? Draag bij aan de missie: Utrechters praten met elkaar! Meld je aan voor de culinaire wereldtour en bedenk je eigen actie die aansluit bij deze missie via wies@taaldoetmeer.nl.