Preloader image SOCIALSTART

Protestantse Kerk Amsterdam

SocialStarter: Anette van Leeuwen

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is veelkleurig aanwezig in Amsterdam. Vanuit ruim 20 kerkplekken en 6 diaconale centra levert de PKA een bijdrage aan de samenleving. Dat doet zij vanuit het christelijk geloof en in samenwerking met zoveel mogelijk mensen (gelovig en ongelovig) uit de stad. Onder de titel GroeiRuimte werkt zij aan een kerk, waarin ook jongere generaties zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Vanuit deze missie verzorgt de PKA al bijna tien jaar Maatschappelijke Stages voor scholieren. Door een dag mee te helpen bij sociale initiatieven als de Voedselbank, pannenkoeken te bakken voor ouderen of te helpen bij een project voor dak- en thuislozen, komen zij in aanraking met delen van de maatschappij die zij tot dan toe niet kennen. Het kan gaan om het doen van vrijwilligerswerk, maar ook om het kennismaken met verschillende geloven of het bespreken van levensthema’s waar jongeren vaak mee te maken krijgen. Op deze manier draagt de PKA bij aan de ontwikkeling van betrokken en sociale burgers.

De opdracht: maak van scholieren betrokken burgers

Hoewel maatschappelijke stages niet langer verplicht zijn en scholen er dus geen subsidie meer voor ontvangen, blijft de behoefte bij leerlingen en scholen bestaan naar verdieping en praktijkervaring. Dit biedt ook nieuwe kansen. Aan jou de opdracht om dit opnieuw en op een ondernemende wijze vorm te geven. Waar hebben leerlingen en scholen behoefte aan? Hoe kun je dat op zo’n manier organiseren dat het voor sociale initiatieven ook een verrijkende ervaring is? Hoe breng je vraag en aanbod op zo’n manier bij elkaar dat er een kostendekkend onderdeel van de PKA ontstaat? Deel van je opdracht is het ontwikkelen van een (terug)verdienmodel, want alleen zo kan deze bijzondere ervaring voor leerlingen blijven bestaan.

Scholen werken veelal op kennisniveau en de PKA kan daar het hartsniveau aan toevoegen. Je ontwikkelt een geheel aan lespakketten voor leerlingen en scholen. Dit doe je samen met anderen en je kunt daarbij ook terugvallen op de kennis en het netwerk van de afdeling jeugd van de PKA. Nog tijdens je traineeship draai je een eerste pilotproject.  

LogoPKA_fullcolour
www.protestants.amsterdam

Hoi, ik ben Anette en ik werk vanuit SocialStart aan het opzetten van een sociale onderneming voor het project ‘maatschappelijke stage’ bij de Protestantse Kerk Amsterdam.

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft al jaren het project ‘maatschappelijke stage op middelbare scholen’ lopen. Dit werd altijd gefinancierd uit fondsen. Deze fondsen houden echter op en aan mij de taak om een passend en rendabel aanbod te vinden omtrent burgerschapsvorming en maatschappelijke stage voor de middelbare scholen in Amsterdam.

Vanuit mijn achtergrond in orthopedagogiek en educatie is dit een opdracht die mij echt aan het hart ligt. Ik wil tieners een kijkje geven in de diversiteit die de Nederlandse samenleving rijk is. Wij zijn geneigd in onze eigen bubbel te leven, daadwerkelijk contact met kan ons leren over de verschillen heen te kijken.

Ik vind het interessant om deze visie te vertalen naar een verdienmodel. Zeker als de Protestantse Kerk Amsterdam, met haar rijke netwerk van maatschappelijke organisaties, hierdoor een interessante speler kan blijven in het veld van de maatschappelijke stage.