Preloader image SOCIALSTART

Protestantse Kerk Amsterdam

Protestantse Kerk Amsterdam: maatschappelijke stage

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) is veelkleurig aanwezig in Amsterdam. Vanuit ruim 20 kerkplekken en 6 diaconale centra levert de PKA een bijdrage aan de samenleving. Dat doet zij vanuit het christelijk geloof en in samenwerking met zoveel mogelijk mensen (gelovig en ongelovig) uit de stad. Onder de titel GroeiRuimte werkt zij aan een kerk, waarin ook jongere generaties zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Vanuit deze missie verzorgt de PKA al bijna tien jaar Maatschappelijke Stages voor scholieren. Door een dag mee te helpen bij sociale initiatieven als de Voedselbank, pannenkoeken te bakken voor ouderen of te helpen bij een project voor dak- en thuislozen, komen zij in aanraking met delen van de maatschappij die zij tot dan toe niet kennen. Het kan gaan om het doen van vrijwilligerswerk, maar ook om het kennismaken met verschillende geloven of het bespreken van levensthema’s waar jongeren vaak mee te maken krijgen. Op deze manier draagt de PKA bij aan de ontwikkeling van betrokken en sociale burgers.

Jouw opdracht: maak van scholieren betrokken burgers

Hoewel maatschappelijke stages niet langer verplicht zijn en scholen er dus geen subsidie meer voor ontvangen, blijft de behoefte bij leerlingen en scholen bestaan naar verdieping en praktijkervaring. Dit biedt ook nieuwe kansen. Aan jou de opdracht om dit opnieuw en op een ondernemende wijze vorm te geven. Waar hebben leerlingen en scholen behoefte aan? Hoe kun je dat op zo’n manier organiseren dat het voor sociale initiatieven ook een verrijkende ervaring is? Hoe breng je vraag en aanbod op zo’n manier bij elkaar dat er een kostendekkend onderdeel van de PKA ontstaat? Deel van je opdracht is het ontwikkelen van een (terug)verdienmodel, want alleen zo kan deze bijzondere ervaring voor leerlingen blijven bestaan.

Scholen werken veelal op kennisniveau en de PKA kan daar het hartsniveau aan toevoegen. Je ontwikkelt een geheel aan lespakketten voor leerlingen en scholen. Dit doe je samen met anderen en je kunt daarbij ook terugvallen op de kennis en het netwerk van de afdeling jeugd van de PKA. Nog tijdens je traineeship draai je een eerste pilotproject.  

Jouw profiel:

Je bent ondernemend en hebt affiniteit met de waarden van de PKA. Je vindt het leuk om met jongeren te werken en weet voor praktische problemen altijd wel een oplossing te bedenken. Je hebt oog voor de belangen van verschillende partijen. Je kunt diplomatiek zijn, maar weet ook te overtuigen. Je weet dat scholen, kerken en maatschappelijke organisaties het woord ‘geld’ niet graag gebruiken, maar durft dat thema op charmante wijze toch aan de orde te stellen.

Jouw sollicitatie:

Deze vacature is onderdeel van het SocialStart Traineeship. Lees meer over het traineeship, de voorwaarden voor deelname en het tijdpad.

De selectieprocedure voor ronde IV is volop aan de gang. Solliciteren is nu niet meer mogelijk. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van volgende rondes.

LogoPKA_fullcolour
www.protestants.amsterdam