Preloader image SOCIALSTART

Leger des Heils Amsterdam

Leger des Heils: betrokken in de buurt

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. In Amsterdam werken ongeveer 1.100 medewerkers die per jaar ongeveer 4.500 cliënten helpen. De GWCA is actief in de hulpverlening aan dak- en thuislozen, in de Jeugdzorg, Thuiszorg en Arbeidstoeleiding. GWCA Leger des Heils is een onderdeel van de Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg Leger des Heils.

De opdracht: ontwikkel een dagbesteding die herstel bevordert en cohesie stimuleert

Westburgh is een woonvoorziening voor 40 dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Naast het aanbieden van een woonomgeving, waarin wordt voorzien in de eerste levensbehoeften, wordt er samen met de bewoner gewerkt aan de oplossing, dan wel het draaglijker maken van de problemen.

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De bewoners komen bijna de deur niet uit komen vanwege leeftijd, ziektebeeld, somatische klachten, maar ook de afstand vanwege de geïsoleerde ligging op het industrieterrein is drempelverhogend.

Ontwikkel een dagbesteding voor bewoners van Westburgh en Domus 3, die herstel bevordert en cohesie in de buurt stimuleert. Onderzoek welke behoeften er zijn in de omgeving (grotendeels industrieterrein in de buurt van Sloterdijk), zodat daarop kan worden ingespeeld. Hierbij kan gedacht worden aan inpakwerkzaamheden voor een bedrijf, maar ook iets met koffie of lunch voor de mensen die er werken. Deze plek wordt uiteraard samen met de collega’s van het 5050 Workcenter van het Leger des Heils ontwikkeld. De dagbesteding kan plaatsvinden bij bedrijven in de buurt, maar mogelijk ook op locatie Westburgh zelf.

Jij:

Je bent communicatief en hebt affiniteit met de cliënten. Je kunt samenbinden en creatief zijn. In verband met reistijd en -kosten ben je woonachtig in Amsterdam of directe omgeving.

Solliciteren:

Deze vacature is onderdeel van het SocialStart Traineeship. Lees meer over het traineeship, de voorwaarden voor deelname en het tijdpad.

www.legerdesheils.nl