Preloader image SOCIALSTART

Bedrijvig Netwerk

SocialStarter: Fabian de Jong

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) van het Leger des Heils zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. De GWCA is actief in de hulpverlening aan dak- en thuislozen, in de Jeugdzorg, Thuiszorg en Arbeidstoeleiding. Voor bewoners van Westburgh en Domus 3 wordt nu een nieuwe dagbesteding ontwikkeld, die herstel bevordert en cohesie in de buurt stimuleert. Onderzocht wordt welke behoeften er zijn in de omgeving (grotendeels industrieterrein in de buurt van Sloterdijk), zodat daarop kan worden ingespeeld. De dagbesteding kan plaatsvinden bij bedrijven in de buurt, maar mogelijk ook op locatie Westburgh zelf.

www.legerdesheils.nl

Hi, ik ben Fabian. SocialStart en in het bijzonder het Leger des Heils bieden mij de ruimte om maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn. Dit motiveert mij en maakt mij trots. Ik geloof in ieders dromen, talenten en vaardigheden en dat – welke achtergrond je ook hebt – je de kans moet krijgen om deze tot uiting te laten komen.

Op locatie Westburgh help ik dak- en thuislozen met het ontdekken van hun intrinsieke motivatie en het definiëren van doelstellingen die bijdragen aan herstel. Dagbesteding vormt hierin een belangrijke basis. Het zorgt ervoor dat bewoners vertrouwen krijgen in zichzelf, onderdeel zijn van sociale (werk)processen en een beloning krijgen in de vorm van waardering en geld.

Om de drempel tot dagbesteding te verlagen wil ik een netwerk met omliggende bedrijven creëren dat bewoners een kans wil bieden om mee te draaien in hun organisatie. Ben jij een organisatie die maatschappelijk wil bijdragen en heb jij eenvoudige (productie)werkzaamheden waar je ondersteuning bij kan gebruiken of die wij kunnen uitvoeren op locatie Westburgh? Mail mij: fddejong@gmail.com.