Preloader image SOCIALSTART

De OBA als Huis van Alle Talen

Zet tenminste 3 nieuwe samenwerkingen op met partnerorganisaties gericht op een specifieke doelgroep, zodat alle Amsterdammers kunnen meebouwen aan de collectie van de OBA.

Sinds 1919 is de OBA de plek waar Amsterdammers komen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Waar dit in de 20ste eeuw in bibliotheken vooral gebeurde met boeken, vraagt de 21ste eeuw om meer leervormen en een breder aanbod. De OBA zet zich in voor een Amsterdam waar iedereen de kans krijgt om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, kortom: om je leven te verrijken. Met 3,5 miljoen bezoekers en 7000 activiteiten per jaar is de OBA de plek van de stad om elkaar te ontmoeten. En zeker niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Van, voor en door de bewoners.
Binnenkort bestaat de OBA 100 jaar. Bij de voorbereidingen van een openbare leeszaal en bibliotheek aan het begin van de vorige eeuw waren bijdragen van Amsterdamse burgers heel belangrijk. Nu het besef groeit dat een ‘neutrale’ collectie niet bestaat, is het verlangen ontstaan om weer terug te keren naar dit bijzondere onderdeel in de wordingsgeschiedenis van de OBA.
Om ook in de komende 100 jaar relevant te blijven voor de stad en haar inwoners is het essentieel dat de Amsterdammers weer een structurele rol krijgen in de collectievorming en vorming van programma’s & activiteiten in de OBA. Amsterdammers gaan weer een rol spelen bij de samenstelling van de OBA-collectie, door actief mee te helpen met het ambitieuze plan om de belangrijkste boeken in alle talen die in de stad worden gesproken en gelezen bij elkaar te brengen. De stad telt op dit moment 180 nationaliteiten, en er worden 360 talen gesproken. Als de stad verandert, verandert de OBA mee.
Een superdiverse stad als Amsterdam kent tal van netwerken, communities, initiatieven van mensen die zich hebben verenigd rondom een bepaalde taal of cultuur. Dit kan gaan om moderne talen (Frans, Swahili, Punjabi), dode talen (Latijn, Gotisch), maar ook andersoortige talen die nauw verbonden zijn met specifieke subculturen of doelgroepen, bijvoorbeeld gebarentaal of straattaal.
De OBA is op zoek naar samenwerkingen met juist dit soort netwerken, partners en organisaties, en wil hen uitnodigen om de veeltalige collectie en programmering te verrijken. Door de samenwerking met deze partners aan te gaan ontstaat er een constante wisselwerking tussen de OBA, haar collectie/programma en het publiek. Waardoor het aanbod relevant blijft voor alle Amsterdammers en de OBA kan leren van haar publiek.

Hallo, ik ben Anna. Voor mijn werk in de culturele sector ben ik gewend om fondsaanvragen te schrijven en slim na te denken over het vinden van project financiering. SocialStart sprak me aan om nieuwe manieren van inkomsten genereren te verkennen en gewoon ondernemender te worden.

Tijdens SocialStart heb ik met de Openbare Bibliotheek Amsterdam gewerkt aan het nieuwe diversiteit project: Het Huis van alle Talen. Dit co-creatie concept is er om samen met bewoners en partner-organisaties in de stad een veeltalige collectie- en programma aanbod te creëren. Hierbij staat ontmoeting en uitwisseling centraal. Ook bevorderd het taalontwikkeling en leesplezier voor meer onderling begrip en sociale cohesie in de stad. Zo vroegen we bezoekers voor hun favoriete Franstalige boeken te stemmen en zijn we begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe Arabische Collectie.

Bijna elke week ontmoet ik nieuwe enthousiaste mensen die hun passie delen om cultuur toegankelijker en relevanter te maken voor Amsterdammers. Door mijn werk bij de OBA en de vele Hoe Dan Wel workshops blijf ik inspiratie opdoen voor de toekomst.