Preloader image SOCIALSTART

Ben Sajet Centrum

Ben Sajet Centrum: vergeet me niet

Het Ben Sajet Centrum is twee jaar geleden opgericht om vernieuwende zorg tot stand te brengen door zorgpraktijk, onderzoek en beroepsopleidingen met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn er programma’s in uitvoering of ontwikkeling die bijvoorbeeld gericht zijn op kwetsbare ouderen, mensen met dementie, en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Het initiatief voor het Ben Sajet Centrum is genomen door o.a. Cordaan, Gemeente Amsterdam, AMC, VUmc, en Amsterdamse Universiteiten en Hogescholen.

Jouw opdracht: nieuwe zorg voor jonge mensen met dementie

Er is steeds meer kennis over dementie. Mede daardoor is het zorgaanbod voor mensen met dementie de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Jong-dementerenden, mensen die dementie krijgen voor hun 65e levensjaar, vragen echter om andere zorg en begeleiding. Ze hebben werk, een gezin, en zijn vaak een stuk vitaler dan mensen die op latere leeftijd dementie krijgen. Voor deze mensen, naar schatting zo’n 12.000 in Nederland, is er nog weinig aanbod, zowel op gebied van daginvulling als voor zorg en wonen.

Recent hebben Amsterdamse zorgaanbieders Cordaan en Amsta samen met het Ben Sajet Centrum besloten om nieuw aanbod voor deze groep te gaan ontwikkelen. Wat dit aanbod zou moeten zijn, ligt nog niet vast.

Jouw opdracht is om nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, speciaal gericht op jong-dementerenden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld advies en informatie, ontmoeting, sport, daginvulling, zorg of wonen. Je inventariseert de behoefte van jonge mensen met dementie en hun naasten. Op basis hiervan maak je een keuze en doe je een voorstel voor een nieuw onderdeel van het zorgaanbod. Daarbij hoort ook een voorstel voor financierders, zoals de gemeente (WMO) en zorgverzekeraars. Indien mogelijk ga je direct aan de slag met een kleinschalige pilot, waarbij je zoveel mogelijk gebruik maakt van de kennis en betrokkenheid van de cliënt zelf en van zijn omgeving.

Jouw profiel:

Je hebt kennis van en belangstelling voor de langdurige zorg. Je gaat zelfstandig te werk, maar roept ook graag advies in van anderen. Je hebt een innovatieve instelling en vindt het leuk om nieuwe oplossingen te bedenken.

Jouw sollicitatie:

Deze vacature is onderdeel van het SocialStart Traineeship. Lees meer over het traineeship, de voorwaarden voor deelname en het tijdpad.

De selectieprocedure voor ronde IV is volop aan de gang. Solliciteren is nu niet meer mogelijk. Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van volgende rondes.

Ben Sajet Centrum

www.bensajetcentrum.nl