Preloader image SOCIALSTART

Ben Sajet Centrum

SocialStarter: Sanne Schweers

Het Ben Sajet Centrum is twee jaar geleden opgericht om vernieuwende zorg tot stand te brengen door zorgpraktijk, onderzoek en beroepsopleidingen met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn er programma’s in uitvoering of ontwikkeling die bijvoorbeeld gericht zijn op kwetsbare ouderen, mensen met dementie, en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Het initiatief voor het Ben Sajet Centrum is genomen door o.a. Cordaan, Gemeente Amsterdam, AMC, VUmc, en Amsterdamse Universiteiten en Hogescholen.

De opdracht: nieuwe zorg voor jonge mensen met dementie

Er is steeds meer kennis over dementie en mede daardoor is het zorgaanbod voor mensen met dementie de afgelopen 10 jaar sterk verbeterd. Jong-dementerenden, mensen die dementie krijgen voor hun 65e levensjaar, vragen echter om andere zorg en begeleiding. Ze hebben werk, een gezin, en zijn vaak een stuk vitaler dan de mensen die op latere leeftijd dementie krijgen. Voor jongere mensen met dementie, naar schatting zo’n 12.000 in Nederland, is er te weinig aanbod, zowel op gebied van daginvulling als voor zorg en wonen.

Recent hebben Amsterdams zorgaanbieders Cordaan en Amsta samen met het Ben Sajet Centrum besloten aanbod voor deze groep te gaan ontwikkelen. Wat dit aanbod zou moeten zijn ligt nog niet vast.

Aan de SocialStarter de opdracht om een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, speciaal gericht op jonge mensen met dementie. Dit kan gaan om bijvoorbeeld advies en informatie, of om ontmoeting, sport, daginvulling, zorg of wonen. Je inventariseert de behoefte van jonge mensen met dementie en hun naasten. Op basis hiervan maak je een keuze, en doe je een voorstel voor een nieuw onderdeel van het zorgaanbod. Daarbij hoort ook een voorstel voor financierders als de gemeente (WMO) en zorgverzekeraars. Indien mogelijk ga je direct aan de slag met een kleinschalige pilot, waarbij je zoveel mogelijk gebruik maakt van de kennis en betrokkenheid van de cliënt zelf en zijn omgeving.

Ben Sajet Centrum

www.bensajetcentrum.nl

Sanne Schweers

Ik heb het gevoel dat ik momenteel een ontdekkingsreis aan het maken ben door het zorglandschap van Amsterdam. Onderweg kom ik van alles tegen, want iedere instantie heeft zijn eigen taal, aanbod en ideaal. Ik kom erachter dat de zorg complex is en krijg vaak te horen dat het zorgaanbod niet voldoende aansluit op de behoefte van de cliënt. Hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod wel op elkaar aansluiten?

Met deze vraag in mijn koffer ga ik voor het Ben Sajet Centrum een zorgaanbod ontwikkelen voor jonge mensen met dementie in Amsterdam. Een passende uitdaging met mijn achtergrond in de Medische Antropologie. Ondertussen zit mijn hoofd vol met plannen en ambities. Het is erg motiverend om in dit enthousiasme gestimuleerd te worden door de workshops en begeleiding van Social Start.

Ik houd ervan om me onder te dompelen in nieuwe werelden, maar houd ook mijn reisdoel in de gaten. Hoe kan ik dit gieten in een sociale onderneming? Met mijn eenmanszaak ‘De Zorg Van’ vertegenwoordig ik de belangen, ervaring en wensen van jonge mensen met dementie. Dit laatste is dan ook het product dat aangeboden zal worden aan zorginstanties. Mijn droom is om dit uit te breiden naar andere ziektebeelden om zodoende samen met anderen echt passende zorg te ontwikkelen.