Preloader image SOCIALSTART

Een nieuwe plek om te leren en te werken

Zorg dat twee leerwerkbedrijven van Cordaan, in hout en transport, een vliegende start maken op hun nieuwe locatie. Met nieuwe diensten en nieuwe kansen voor werknemers.

Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam biedt Cordaan jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van Amsterdam en daarbuiten. Dat doen we met bijna 5.400 medewerkers, ruim 2.000 vrijwilligers, en in samenwerking met veel verschillende partners.

Wat is er aan de hand?
Bij Cordaan horen verschillende leerwerkbedrijven: plekken waar mensen met een arbeidsbeperking onder goede begeleiding aan de slag gaan. Een goed voorbeeld is TransTech: een stoere werkplek waar wordt gewerkt aan auto’s, boten en die transportklussen uitvoert, zowel over de weg als over het water. Een ander leerwerkbedrijf is de Houtwerkplaats, waar handgemaakte houten meubelen en accessoires worden vervaardigd.

Eind 2018 betrekken TransTech en de Houtwerkplaats een nieuwe locatie aan de Keienbergweg in Amsterdam Zuidoost. Deze verhuizing biedt tal van kansen: om beter vindbaar te zijn, een uitnodigende open uitstraling te hebben. En ook mogelijkheden: voor samenwerkingen met de buurt, voor nieuwe initiatieven, en nieuwe businessmodellen. De wens is dat de nieuwe locatie nieuw werk oplevert voor de leerwerkbedrijven waardoor medewerkers vaker in aanraking komen met de ‘gewone’ samenleving, en straks makkelijker de stap kunnen maken naar regulier werk.

 

Jouw opdracht

Wat kan je nu opzetten vanuit zo’n nieuwe locatie? Je zit midden op een bedrijventerrein, met onder meer een grote blauwgele meubelzaak nabij. Kan Transtech ondersteuning bieden bij transport en montage in de directe omgeving? En hoe kan de Houtwerkplaats bijdragen aan de omgeving vanuit de talenten die er zijn?

Je onderzoekt waar de behoefte ligt, en houdt in de opzet rekening met de mogelijkheden van de medewerkers van TransTech. Zoek stakeholders, mogelijke klanten, en partners, en werk het op zo’n manier uit dat er een steekhoudend verdienmodel ontstaat dat kan groeien in de toekomst. Werk het idee uit in een plan, en start zo snel mogelijk met uitproberen.

Intussen draai je mee in het team op de nieuwe locatie, en draag je bij aan het creëren van een nieuwe, open uitstraling van de plak. Daarbij gaat het ook om vragen als: Hoe betrekken we de buurt? Welke samenwerkingen gaan we aan? Hoe verzorgen we een spetterende opening van de nieuwe locatie? Jouw creatieve ideeën en aanpakkersmentaliteit wordt zeer gewaardeerd.

Jij:

Bent een ondernemend persoon die ervan houdt om zelf op pad te gaan, organisaties en mensen te benaderen om mogelijkheden te onderzoeken. Cordaan is een grote organisatie waarin je assertief op zoek moet naar de juiste mensen om dingen voor elkaar te krijgen. Sociaal ondernemerschap vind dus deels ook plaats “binnen” de organisatie!

Je houdt ervan om met verschillende mensen om te gaan. Je zal schakelen met teammanagers, werkbegeleiders, en met de cliënten zelf. Feeling met deze laatste doelgroep (licht verstandelijk beperkt, GGZ) is van belang!