Preloader image SOCIALSTART

Academie van de Stad

Academie van de Stad: onderhoud waar iedereen iets aan overhoudt

Een jaar geleden ontstond de droom om in de Utrechtse wijk Overvecht een organisatie op te zetten om meer werkgelegenheid en een betere leefomgeving te creëren. Wat als mensen uit de wijk hun eigen flat en directe leefomgeving schoonhouden én daarvoor betaald krijgen? Het geld dat verdiend wordt blijft in de wijk, er wordt werkgelegenheid gecreëerd en armoede verminderd. Mensen zullen betrokken raken bij de staat van de flat, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn en er zal een community van bewoners ontstaan. Mensen zullen elkaar gaan aanspreken op gedrag dat een vervuilende uitwerking heeft op de openbare ruimte en de flat. Uiteindelijk zal de leefruimte schoner worden, zullen mensen meer met elkaar verbinden en trots zijn op de plek waar ze wonen!

Deze wijkonderneming is een idee van Siem Jans vanuit zijn werk als coördinator bij Academie van de Stad. Dit is al bekend: inmiddels zijn woningbouwcorporatie Mitros, wijkbureau Overvecht, Stadsbedrijven Utrecht en het Academie van de Stad Uitzendbureau als partners aangesloten. Een flatgebouw met ongeveer 200 woningen aan de Cleopatradreef in Overvecht wordt de eerste locatie om met dit idee aan de slag te gaan, powered by Academie van de Stad. Mitros en Stadsbedrijven zijn bereid om tenminste 1 jaar het bedrag dat zij gewoonlijk besteden aan schoonmaak van flat en omgeving beschikbaar te stellen als werkkapitaal van de onderneming. Via het Academie van de Stad Uitzendbureau kan betaling van de bewoners plaatsvinden.

De opdracht: start een onderneming waarbij bewoners tegen betaling hun eigen gebouw en omgeving schoonhouden

Aan jou als SocialStarter de opdracht om deze sociale onderneming op poten te zetten! Gericht op bewoners van de Cleopatradreef die, tegen betaling, hun eigen gebouw en omgeving schoonhouden. Wat zijn de mogelijkheden en wat willen de bewoners zelf? Je zorgt voor draagvlak en stelt een enthousiast team van bewoners samen. Je maakt het financiële plaatje kloppend en zoekt alvast mogelijkheden voor uitbreiding naar andere locaties. Samen met bewoners zorg je voor werkgelegenheid, en voor een schonere buurt waarbij mensen zich meer verbonden voelen met hun omgeving en met elkaar.

Bij gebleken succes en financiële ruimte is er de mogelijkheid om samen met Siem Jans na het SocialStart Traineeship de onderneming verder uit te bouwen.

Jij:

Je woont zelf in Utrecht, en het allerliefst natuurlijk in Overvecht. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor problemen die zich zeker gaan voordoen. Je bent pragmatisch, besluitvaardig en organisatorisch sterk. Je vindt het leuk om ideeën uit te werken en maar bent ook bereid om zelf de bezem te pakken. Je zorgt voor verbinding en treedt graag in contact mensen, ook in uitdagende situaties.

Solliciteren:

Deze vacature is onderdeel van het SocialStart Traineeship. Lees meer over het traineeship, de voorwaarden voor deelname en het tijdpad.

www.academievandestad.nl